Kendoseuran sivut uudistumassa!

Siirryimme käyttämään uutta webbihotellia, jonka takia joudumme pystyttämään sivut uusiksi.

t. Tommi